A3 VIP

Wë Arë †|¬ë 0në...A3
 

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
nh0kbi

Admin
Admin
avatar
Các Ứng Dụng | |
Posts : 159
Points : 498
Thanked : 15
Join date : 23/12/2010
Age : 23
Đến từ : PR-TC city
Posts : 159
Points : 498
Thanked : 15
Join date : 23/12/2010
Age : 23
Đến từ : PR-TC city
Bài gửiTiêu đề: GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Tue Nov 01, 2011 12:07 pm

Trong các bài tập trắc nghiệm hóa học có tính toán kỉ năng bấm máy tính cũng góp phần vào việc giải nhanh trắc nghiệm, trong việc bấm máy tính cũng thể hiện được «phương pháp giải » và « khả năng tư duy trừu tượng » của học sinh khi làm bài, nếu có dịp quan sát học sinh làm bài chúng ta không khỏi ngạc nhiên có những học sinh bấm máy tính nhanh như chớp và có những học sinh bấm máy tính chậm như rùa và dùng quá nhiều kết quả trung gian khó nhớ.

Có thể khi nhìn , giải thích cũng như đề xuất « qui trình bấm máy tính » cũng là 1 cách để nhìn lại kiến thức và kỉ năng giải bài tập trắc nghiệm của chính mình chăng ?

Có 1 điều lưu ý làm bài cần trí nhớ+trí tuệ (cái gì cũng bấm và bấm quá chi li thì dễ bị nhầm lẫn, thí dụ cần nhớ 1 số phân tử khối và suy luận dựa trên các phân tử khối đó ; dựa vào suy luận để hình thành qui trình bấm chú ý các phương pháp bảo toàn, phương pháp trung bình, phương pháp tăng giảm, phương pháp quy đổi...)

Dưới đây là 1 số thí dụ minh họa tham khảo :
Bài tập 1 : Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch.

A. 10,08 gam. B. 6,59 gam. PC. 5,69 gam. D. 5,96 gam.
Bấm máy tính :
1.35+(0,01´3+0.04)´62=
KQ=5.69
Ý tưởng : khối lượng muối nitrat bằng khối lượng kim loại cộng với khối lượng gốc nitrat mà số mol gốc nitrat bằng (ba lần số mol NO và 1 lần số mol NO2)
Bài tập 2 :Cho m gam Na cháy hết trong oxi dư thu được m+2,8 gam sản phẩm rắn A. Hòa tan hết A trong nước dư thu được 0,56 lít O2 (đktc). Giá trị của m là :
A. 4,60 gam B. 8,05 gam PC. 5,75 gam D. 5,06 gam
Bấm máy tính :
(2.8–0,56/22.4´32)/16´2´23=
KQ=5.75
Ý tưởng : Na tác dụng với oxi dư có thể vừa tạo ra Na2O và Na2O2, chính Na2O2 (Na2O.O) khi tác dụng với nước sinh ra khí O2. Như vậy khối lượng tăng chính là khối lượng O trong Na2O và Na2O2, nếu trừ O tạo ra O2 của Na2O2 ta tính được số mol O tạo thành Na2O từ đó nhân 2 ra số mol Na và nhân tiếp cho 23 ra khối lượng Na (tức m)
Bài tập 3 :Nung 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là
PA. 11,2 gam. B. 10,2 gam. C. 7,2 gam. D. 6,9 gam.
Bấm máy tính :
(8.4/56´3–2.24/22.4)/2´16+8.4=
KQ=11.2
Ý tưởng : Bảo toàn electron , lấy số mol electron do Fe nhường ra thì O2 và HNO3 nhận vào.
Bài tập 4 :Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2và a mol Cu2S vào axit HNO3(vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là
A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. PD. 0,06
Bấm máy tính :
(0.12´3–0,12´2´2)/(2–2´2)=
KQ=0.06
Ý tưởng : Bảo toàn điện tích, vì sau phản ứng trong dung dịch có 2 cation Fe3+,Cu2+ và 1 anion là SO42– hiệu số giữa điện tích cation và anion do FeS2 tạo ra bằng hiệu số điện tích giữa cation và anion do Cu2S. Muốn “chắc chắn” có thể dùng “trị tuyệt đối” hoặc lấy “kết quả dương”.
Dưới đây là 1 số đề nghị , tự giải thích hay tìm cách “bấm tốt hơn”
Bài tập 5 :Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.
Bấm máy tính :
((35.5´4´100)/63.96–34.5)/(2´12+3+35.5)=
KQ=3
((35.5´7´100)/63.96–34.5)/(2´12+3+35.5)=
KQ=5,66¹6
v.v....
Bài tập 6 :Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư) thoát ra 0,56 lít NO (ở đktc) (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
PA. 2,52 gam. B. 2,22 gam. C. 2,62 gam. D. 2,32 gam.
Bấm máy tính :
(3+0.56/22.4´3/2´16)´(56´2)/(56´2+16´3)=
KQ=2.52
Bài tập 7 :Clo hóa PP (polipropilen) thu được một loại tơ clorin trong đó clo chiếm 22,12% Trung bình một phân tử Clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PP?
A. 1 B. 2 PC. 3 D. 4
Bấm máy tính :
(35.5´100/22.12-34.5)/42=
KQ=2,999....
Bài tập 8 :Khi lưu hóacao su thiên nhiên, ta thu được cao su lưu hóa có chứa 19,04% khối lượng lưu huỳnh. Hỏi có bao nhiêu mắt xích isopren kết hợp với 1 nhóm đisunfua?
A. 1 B. 2 C. 3 PD. 4
Bấm máy tính :
(32´2´100/19.04–32´2)/68=
KQ=4.0019....
Bài tập 9 :Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
PA. C3H6. B. C3H4. C. C2H4. D. C4H8.
Bấm máy tính :
35.5´100/45.223–36.5=
KQ=41,9998....
Bài tập 10 :Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A. 13,32 gam. B. 6,52 gam. C. 8,88 gam.PD. 13,92 gam.
Bấm máy tính :
2.16/24´(24+62´2)+(2.16/24´2-0,896/22.4´3)/8´80=
KQ=13.92
Bài tập 13 :Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là A. 8,75 . B. 7,80 .PC. 9,75 . D. 6,50
Bấm máy tính :
(9.12–7.62/(56+71)´(56+16))/160´2´(56+35.5´3)=
KQ=9.75
Bài tập 14 :Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hóa CH3OH là
A. 76,6%. PB. 80,0%. C. 70,4%. D. 65,5%.
Bấm máy tính :
12.96/108/4´100/(1.2/32)=
KQ=80
Bài tập 15 :Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là PA. 92%. B. 40%. C. 84%. D. 50%.
Bấm máy tính :
8.96/22.4/2´100/(40/184)=
KQ=92
Bài tập 16 :Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14)
A. 0,30. B. 0,15.PC. 0,12. D. 0,03.
Bấm máy tính :
(0.2´10–2+0.1´10-1)/0.1=
KQ=0.12
Bài tập 17 ẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)
PA. CH4 và C3H6. B. C2H6 và C3H6. C. CH­4 và C3H4. D. CH4 và C2H4.
Bấm máy tính :
2.8/1.68=
KQ=5/3
Có CH4
(4/160)/((1.68–1.12)/22.4)=
KQ=1
có anken (A hoặc D)
1.12´1+(1.68-1.12)´3=
KQ=2.8 (chọn A)
Bài tập 18 :Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là
A. 16,68 gam. B. 18,24 gam. C. 18,38 gam.PD. 17,80 gam.
Bấm máy tính :
17.24+0.06´40–0.06/3´92=
KQ=17.8
Bài tập 19 :Đun nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là
A. C3H8O. B. C4H8O.PC. C2H6O. D. CH4O.
Bấm máy tính :
18´1.6428/0.6428=
KQ=46.0024... (C2H5OH)
Bài tập 20 :Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
PA. H2NCH2COOCH3. B. CH2=CH-CONH4.
C. HCOOH3NCH=CH2. D. H2NCH2CH2COOH.
Bấm máy tính :
(8.9+0.1´1.5´40–11.7)/(8.9/89)=
KQ=32 (CH3OH)
Bài tập 21 :Công thức phân tử hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH3. Trong oxit mà R có hóa trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A. S. B. As.PC. N. D. P.
Bấm máy tính :
(16´5´100/74.07–16´5)/2=
KQ=14.0029....
Bài tập 22 :Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) PA. 4,5 kg. B. 5,4 kg. C. 6,0 kg. D. 5,0 kg.
Bấm máy tính :
5´46/100´0.8/46/2´162´100/72=
KQ=4.5
Bài tập 23 :Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%)
A. 81 lít. B. 49 lít.PC. 70 lít. D. 55 lít.
Bấm máy tính :
89.1/(162+45´3)´3´63´100/67.5/1.5´100/80=
KQ=70
Bài tập 24 :Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0.12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là
A. C2H5COOH. PB. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH
Bấm máy tính :
3.6/((3.6+0.5´0.12´56+0.5´0.12´40-8.28)/18)=
KQ=60(CH3COOH)
Bài tập 25 :Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
A. 0,6 lít. B. 1,2 lít.PC. 0,8 lít. D. 1,0 lít.
Bấm máy tính :
(0.15´2+0.15´2)/3´4/1=
KQ=0.8
Bài tập 26 : Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư AgNO3trong dung dịch NH3đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
PA. 7,8. B. 7,4. C. 9,2. D. 8,8.
Bấm máy tính :
(13.75´2´2–18–16)/14=
KQ=1.5 (CH3OH và C2H5OH có số mol bằng nhau)
64.8/108/(4+2)´(32+46)=
KQ=7.8
Bài tập 27 : Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO31M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+đứng trước Ag+/Ag)
A. 64,8. B. 54,0. PC. 59,4. D. 32,4.
Bấm máy tính :
(0.55–2.7/27´3)/(5.6/56)=
KQ=2.5
0.55´108=
KQ=59.4
Bài tập 28 :Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là A. 6,84 gam. B. 4,90 gam. PC. 6,80 gam. D. 8,64 gam
Bấm máy tính :
5.48+0.6´0.1´22=
KQ=6.8
Bài tập 29 :Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3đặc, sinh ra 2,24 lít NO2(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là
PA. C3H7CHO. B. HCHO. C. C2H5CHO. D. C4H9CHO.
Bấm máy tính :
3.6/(2.27/22.4/2)=
KQ=72
(ans–16)/14=
KQ=4
Bài tập 30 :Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3và Fe3O4phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 49,09. B. 34,36. C. 35,50. PD. 38,72.
Bấm máy tính :
(11.36+1.344/22.4´3/2´16)/160´2´(56+62´3)=
KQ=38.72.
Bài tập 31 :Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2(ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của
m là
A. 43,2. PB. 5,4. C. 7,8. D. 10,8.
Bấm máy tính :
8.96/22.4/2´27=
KQ=5.4
Bài tập 32 :Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 113 và 152. B. 113 và 114. PC. 121 và 152. D. 121 và 114.
Bấm máy tính :
27436/(16+14´6+16+45+14´4+45–2´18)=
KQ=121.398...
17176/(16+14´5+45-18)=
KQ=152
Bài tập 33 : Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2và H2O thu được là
A. 18,60 gam. PB. 18,96 gam. C. 20,40 gam. D. 16,80 gam.
Bấm máy tính :
0.1´(21.2´2–12´3)/2´18+0.1´3´44=
KQ=18.96
Bài tập 34 :Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3và 0,1 mol H2SO4đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là A. 0,35. B. 0,25. PC. 0,45. D. 0,05.
Bấm máy tính :
(0.1´2+4´0.1´2–7.8/78)/2=
KQ=0.45
Bài tập 35 :Đốt cháy hoàn toàn 1 loại chất béo rắn thu được 250,8 gam CO2 và 99 gam nước. Tính khối lượng glixerol thu được khi thủy phân hoàn toàn lượng chất béo trên.(C=12; H=1; O=16)
A. 4,6 gam B. 11,5 gam PC. 9,2 gam D. 23 gam
Bấm máy tính :
(250.8/44–99/18)/2´92=
KQ=9.2
Bài tập 36 :Hòa tan vừa hết 38 gam hỗn hợp X gồm 3 oxit của sắt cần 264 gam dung dịch HCl 18,25%. Nếu cho 38 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch Y và khí NO(sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 78,60 gam PB. 118,58 gam C. 128,28 gam D. 77,44 gam
Bấm máy tính :
(38–264´18.25/100/36.5/2´16)/56´(56+62´3)=
KQ=118.58
Bài tập 37 :Một hỗn hợp gồm saccarozơ và mantozơ phàn ứng với AgNO3 / dung dịch NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Đun nóng lượng hỗn hợp như trên với dung dịch H2­SO4 loãng , trung hòa sản phẩm bằng dung dịch NaOH dư lại cho tác dụng với AgNO3 / dung dịch NH3 dư thu được 19,44 gam Ag. Tính khối lượng saccarozơ có trong hỗn hợp? (C=12; H=1; O=16; Ag=108)
PA. 10,26 gam B. 20,52 gam C. 12,825 gam D. 25,65 gam
Bấm máy tính :
(19.44/108/4–3.24/108/2)´342=
KQ=10.26
Bài tập 38 :Đun nóng 22,2 gam hỗn hợp hai este đồng phân C3H6O2 với 100 ml dung dịch NaOH a M (dư). Chưng cất dung dịch sau phản ứng được 24 gam chất rắn khan và một hỗn hợp ancol. Đun nóng hỗn hợp ancol với H2SO4 đặc ở 1400C được 8,3 gam hỗn hợp các ete. Giá trị của a là : (C=12; H=1; O=16; Na=23) A.3M B. 2,4M PC. 3,2M D. 1,5M
Bấm máy tính :
((8.3+22.2/74/2´18)+24–22.2)/40/0.1=
KQ=3.2
Bài tập 39 :Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp C2H2, C4H10, CH3–CH=CH2 thu đượcCO2 và H2O trong đó . Hỗn hợp khí ban đầu làm mất màu tối đa V lít nước brom 0,1M. Giá trị của V là : PA. 1,25 B. 1 C. 1,2 D. 1,5
Bấm máy tính :
(0.025/(2.24/22.4)+1)´0.1/0.1=
KQ=1.25
Bài tập 40 :Cho 2,236 gam hỗn hợp A dạng bột gôm Fe và Fe3O4hòa tan hoàn toàn trong 100ml dung dịch HNO3 có nồng độ C (mol/l), có 246,4 ml khí NO (dktc) thoát ra. Sau phản ứng còn lại 0,448 gam kim loại. Giá trị của C là: (Fe=56; O=16)
A. 0,5M PB. 0,68M C. 0,4M D. 0,72M
Bấm máy tính :
(2.236–0.448+246.4/22400´3/2´16)/72´2+246.4/22400=
ans/0.1=
KQ=0.68
Bài tập 41 :Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thì cần 0,05 mol H2. Mặt khác hòa tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc thì thu được thể tích SO2 (đktc) là : PA. 224 ml B. 448 ml C. 336 ml D. 112 ml
Bấm máy tính :
(3.04–0.05´16)/56´3–0.05´2=
ans/2´22.4=
KQ=0.224
Bài tập 42 :Cho 11,15 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm Al và 1 kim loại kiềm M vào trong nước. Sau phản ứng chỉ thu được dung dịch B và và 9,52 lít khí (ở đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch B để thu được một lượng kết tủa lớn nhất. Lọc và cân kết tủa được 15,6 gam. Kim loại kiềm đó là : (Al=27; O=16; H=1; Li =7; Na=23; K=39; Rb=85)
A. Li PB. Na C. K D. Rb
Bấm máy tính :
(11.15–15.6/78´27)/((9.52–15.6/78´3/2´22.4)/22.4´2)=
KQ=23
Bài tập 43 :Cho 10,8 gam kim loại M (hóa trị không đổi) tác dụng với 0,15 mol O2. Hòa tan chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại M là :
A. Ca(M=40) B. Al(M=27) PC. Mg(M=24) D. Ba(M=137)
Bấm máy tính :
10.8/((0.15´4+3.36/22.4´2)/2)=
KQ=24
Bài tập 44 :Cho 12,55 gam muối CH3CH(NH3Cl)COOH tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là :
A. 15,65 B. 26,05 PC. 34,60 D. 36,40
Bấm máy tính :
12.55/(15+13+17+35.5+45) ´2–0.15´1´2=
KQ=–0,2(<0)
12.55+0.15´(137+17´2)–18´12.55/(15+13+17+35.5+45)´2=
KQ=34.6
Bài tập 45 :Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na dư thu được 0,672 lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO (to) thu được hỗn hợp anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam chất kết tủa. Công thức cấu tạo của A là
A. C2H5OH. PB. CH3CH2CH2OH.
C. CH3CH(CH3)OH. D. CH3CH2CH2CH2OH
Bấm máy tính :
(2.76–19.44/108/4´32)/( 0.672/22.4´2–19.44/108/4)=
KQ=88
MOD 5 1 2 = 4 = 19.44/108 =
1 = 1 = 0.672/22.4´2 =
KQ=(X=0.03;Y=0.03)
(2.76–0.03*32)/0.03=
KQ=60
Bài tập 46 : Chất dẻo PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau (hs : hiệu suất)
Tính thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần điều chế được 8.5kg PVC(biết khí thiên nhiên chứa 95% về thể tích)? PA.50m3 B. 45m3 C. 40m3 D. 22.4m3

Bấm máy tính :
8.5/(12´2+3+35.5)´44.8/0.15/0.95/0.9/0.95=
KQ=50.00759....
Bài tập 47 :Thêm nước vào 10,0 ml axit axetic băng (axit 100%; D= 1,05 g/cm3) đến thể tích 1,75 lít ở 250C, rồi dùng máy đo thì thấy pH = 2,9. Độ điện li a, và hằng số cân bằng Ka của axit axetic là
A. 1,24% và 1,5.10-4. B. 1,26% và 1,5.10-4.
PC. 1,26% và 1,6.10-5. D. 1,24% và 1,6.10-5
Bấm máy tính :
(10–2.9)2/(10*1.05/60/1.75)=
KQ=1.58... ´10–5
1.6´10–5/(10´1.05/60/1.75)=
KQ=0.0126.....
Bài tập 48 :Cho 83,52 gam FexOy tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được dung dịch A. Thêm dung dịch NaOH dư vào A thu được kết tủa B. Nung B trong không khí đến khối lượng không đổi thu được
86,4 gam chất rắn. Xác định FexOy?
PA. Fe3O4 B. FeO C. Fe2O3 D. A và B đều đúng
Bấm máy tính :
(86.4/160´2)/((83.52–86.4/160´112)/16)=
KQ=3/4
Bài tập 49 :Trong công nghiệp, phân lân supephotphat kép được sản xuất theo sơ đồ sau:
Ca3(PO4)2 H3PO4 Ca(H2PO4)2
Khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế được 468 kg Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hoá trên là bao nhiêu? Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%. (cho H = 1, O = 16, S = 32, P =31, Ca = 40)
A. 392 kg. B. 520 kg. C. 600 kg. PD. 700 kg.
Bấm máy tính :
468/(40+97´2)´2´98/0.7/0.8=
KQ=700
Bài tập 50 :Cho 28,12 gam hỗn hợp FeO,Fe3O4, Fe2O3, FeSO3, FeCO3 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch X và 2,24 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H2 là 27. Cô cạn X thu được 22,75 gam FeCl3 và m gam FeCl2. Giá trị của m là :
A. 21,59 gam B. 23,50 gam PC. 20,32 gam D. 25,40 gam
Bấm máy tính :
(28.12–2.24/22.4´27´2–22.75/(56+35.5´3)/2´160)/72´(56+35.5´2)=
KQ=20.32
Bài tập 51 :Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)
A. C3H5OH và C4H7OH. P B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. D. CH3OH và C2H5OH
Bấm máy tính :
15.6/(15.6+9.2–24.5)=
KQ=52
Bài tập 52 :Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. 10,12. PB. 6,48. C. 8,10. D. 16,20.
Bấm máy tính :
5.3/(46+60)=
KQ=0.05
5.75/46=
KQ=0.125
(5.3+0.1´28)´0.8=
KQ=6.48
Bài tập 53 :Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23)
A. 16,5 gam. PB. 14,3 gam. C. 8,9 gam. D. 15,7 gam.
Bấm máy tính :
4.48/22.4´(77+40)-4.48/22.4´(13.75´2+18)=
KQ=14.3
Bài tập 54 :Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO40,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn = 65)
PA. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam
Bấm máy tính :
2.81+0.5´0.1´(98–18)=
KQ=6.81
Bài tập 55 :Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. C3H8. B. C3H6. PC. C4H8. D. C3H4.
Bấm máy tính :
(3*44+(10-5)*32)/(10-5+3)/2=
KQ=18.25
(3*44+(10-4.5)*32)/(10-4.5-3)/2=
KQ=18.11...
(4*44+(10-6)*32)/(10-6-+4)/2=
KQ=19
.......
Bài tập 56 :Hỗn hợp X gồm 1 số amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 , không có nhóm chức khác) có tỉ lệ khối lượng mO:mN=48:19. Để tác dụng vừa đủ với 39,9 gam hỗn hợp X cần 380 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác đốt cháy 39,9 gam hỗn hợp X cần 41,776 lít O2 (đktc) thu được m gam CO2. m có giá trị là :
PA. 66 gam B. 59,84 gam C. 61,60 gam D. 63,36 gam
Bấm máy tính :
MOD 5 1 12 = 2 = 39.9–0.38´1(14+14´48/19) =
44 = 18 = 39.9+41.776/22.4´32-0.38´1´14 =
KQ=(X=1.5;Y=1.57)
1.5´44=
KQ=66
Không hẳn các « qui trình bấm » trên đây là tối ưu nhưng trong đó có ẩn chứa các suy luận để tìm ra nhanh kết quả trắc nghiệm, bạn có thể phát hiện ra tại sao lại làm như thế có thể giúp bạn củng cố kiến thức, tăng tốc độ làm bài và có thể sẽ có giải pháp hay hơn
Chữ ký của nh0kbi


Hỡi thế gian ai là người giỏi toán
Giải cho tôi bài toán của tình yêu
Giả sử rằng tôi yêu người ấy
Chứng minh rằng người ấy cũng yêu tôi.
Hãy cảm ơn bài viết của nh0kbi bằng cách bấm vào "" nhé!!!

Về Đầu Trang Go down
http://a3ntpr.co.cc
V.I.P

Tổng Tư Lệnh
Tổng Tư Lệnh
avatar
Các Ứng Dụng | |
Posts : 135
Points : 1771
Thanked : 11
Join date : 22/12/2010
Age : 23
Đến từ : Sao Hỏa
Posts : 135
Points : 1771
Thanked : 11
Join date : 22/12/2010
Age : 23
Đến từ : Sao Hỏa
Bài gửiTiêu đề: Re: GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Tue Nov 01, 2011 5:44 pm

Hohoho..............trac nghiem hoa' , bai` kiem~ tra 15' ko ap dung di chu~ topic.........
Chữ ký của V.I.P


Kwon Yuri

Thông Báo tòan thể mem forum , forum chúng ta vừa xuất hiện một động vật hình thù kì lạ rất dữ và đã mắc bệnh dại , anh em cẩn thận ko nó cắn thì chết đấy.........[Cắn Bậy] Chó Dại..... [url=http://Blog.Uhm Very Happy

Hãy cảm ơn bài viết của V.I.P bằng cách bấm vào "" nhé!!!

Về Đầu Trang Go down
http://a3ntpr.co.cc

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bàiPermissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A3 VIP :: Hoá Học-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog